Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
• 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları
• Hizmet Sözleşmeleri ve içeriğinin hazırlanması,
• Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkileri
• Hizmet Akdinin Feshi İle İlgili Şartlar
• İhbar ve Kıdem Tazminatı
• Asgari İşçilik Uygulaması
• İdari Para Cezaları
• Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi
• Sigortalılık İşlemleri
• Diğer İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri

Bilgi Talep Formu

Diğer Hizmetlerimiz