ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenleri Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikler 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin yeni halinin getirdiği farklılıklar şunlar;

1- Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda iş güvenliği eğitimleri yine sırasıyla 8, 12, ve 16 saat olacak şekilde devam ederken, bu eğitimlere ek olarak getirilen "İşe başlangıç (oryantasyon)" eğitimlerinin ; özellikle yeni işe başlayanlara şirket, çalışma alanı ve yapılacak işle ilgili uygulamalı olarak , yine firmanın kendi bünyesindeki mühendis,tekniker,ustabaşı v.b. tecrübeli kişiler tarafından verilmesi gerekiyor. İşbaşı/oryantasyon eğitimleri her çalışan için 2 saaten az olamaz ve bu eğitimlerin süreleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresinden düşülemez.

2- Daha önce Temel İ.S.G. eğitimleri için öngörülen 4 saat ve katları şeklinde belirlenen günlük eğitim süreleri, iş yerinin vardiya, iş yoğunluğu, çalışan sayıları v.b. faktörler göz önünde bulundurularak 1 saat ve katları şeklinde ve günün farklı dilimlerinde verilebilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3- Yönetmelikteki bir diğer yenilik ise "uzaktan eğitim" uygulamalarıdır. İlk defa verilecek Temel İ.S.G. eğitimleri dışındaki eğitimlerin, uygun yönetim sistemi sağlanması durumunda uzaktan eğitim ve ölçme-değerlendirme şeklinde yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

4-  Her eğitim sonrası katılımcılara verilmesi gereken "EĞİTİM KATILIM" belgelerinde de bir standartın sağlanması hedeflenmektedir. Buna göre, yönetmeliğin Ek'inde yeralan bilgileri içeren bir Eğitim Belgesi'nin düzenlenerek katılımcıya verilmesi gerekmektedir.

5- Sağlık konularının arasına "Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim" konusu da eklenmiştir.

6- Daha önceki yönetmelikteki Temel, Teknik ve Sağlık konularının yanı sıra "Diğer Konular" adı altında bir başlık daha eklenmiştir. Diğer konular; yapılan işin özelliğine uygun olarak gerekli görülen ilave eğitimlerin (yüksekte güvenli çalışma, kapalı alanlarda çalışma,kaynakla çalışma v.b. gibi) verilmesini ve kayıt altına alınmasını öngörmektedir.

 

ÇALIŞANLARINIZIN UYGUN EĞİTİMLERİNİ ALMASINI SAĞLAMAK VE KONU İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

www.pakosgb.com

bilgi@pakosgb.com